Begunstigers bedankt!

Er zijn, met name in en rond de Rensa family, heel veel mensen die onze stichting Warmte voor de Kinderen een warm hart toedragen! Een groot deel daarvan, medewerkers van Rensa, Gevier, Gafco en Verholt, laten maandelijks via de salarisadministratie een zelf bepaald bedrag van hun netto salaris inhouden dat geheel ten goede komt aan onze stichting! Anderen zien vrijwillig af van hun jaarlijkse kerstpakket en laten een vervangend bedrag overmaken naar Warmte voor de Kinderen! Weer anderen maken jaarlijks een vast bedrag over naar de stichting dat, mits voorzien van de juiste verklaring via onze penningmeester, VOLLEDIG (zonder drempel) aftrekbaar is bij de aangifte inkomensbelasting (wij zijn immers een ANBI stichting)!

Al deze mensen bij elkaar zorgen met  voor een belangrijk deel van onze (vaste) inkomsten. Zonder hun steun zouden wij als bestuur niet in staat zijn om ons mooie werk voort te zetten!

Namens het bestuur wil ik zowel hen als de mensen, die incidenteel en/of structureel een financiele bijdrage aan ons doen, héél hartelijk bedanken!

Willem Siebelink
voorzitter

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana