Bericht van de penningmeester

De jaarrekening 2014 van onze stichting toont een negatief resultaat van € 2.573 . Als penningmeester ben je dan eigenlijk niet tevreden. Heb je dan teveel uitgegeven of heb je te weinig geld opgehaald? Nu denk ik dat je met ons doel voor ogen niet teveel kunt uitgeven, dus lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat we te weinig hebben opgehaald. Ik zeg ‘lijkt’ maar bedoel eigenlijk ‘blijkt’.

De voorzitter heeft zijn invloed bij Rensa BV doen gelden en heeft daar dankzij giften van werknemers € 2.508 opgehaald. De secretaris heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag en van zijn afscheid als secretaris van de Technische Groothandels Federatie giften overgemaakt naar de stichting. Dit leverde een mooi bedrag op van € 2.645, Opgeteld met de projectbijdrage van de Stichting Hulp aan Roemenië ad € 2.500 en enkele losse giften van € 325 resulteerde dit in een totale inkomstenpost in 2014 van € 7.978 .

Zoals u op deze website kunt lezen heeft de stichting in 2014 bijgedragen aan 2 projecten, te weten een installatie in een school te Bencecu de Jos en één in Valea Stejarului. Eerstgenoemde project in samenwerking met de Stichting Hulp aan Roemenië in Doetinchem. Er is in de school in Bencecu de Jos een verwarmingsinstallatie gerealiseerd met levering van radiatoren vanuit Nederland en overige materialen vanuit de Roemeense zustergroothandel van Rensa, Uniprest. Het tweede project betrof een schooltje in Valea Stejarului , waar wij als stichting Warmte voor de Kinderen het sanitair voor een viertal toiletgroepen hebben kunnen sponsoren via een bevriende relatie.

De totale projectuitgaven kwamen  uit op € 10.087 . Per saldo een bruto negatief resultaat van € 2.109 . Na aftrek van diverse kosten (administratie, website, bankkosten) ad € 465 resulteerde dit in een netto negatief resultaat van € 2.574,.

Na aftrek van de algemene reserve leidde dit tot een eigen vermogen op balansdatum van € 8.363 . Terugkijkend op 2014 zijn we tevreden met de projecten en natuurlijk zijn we blij met de giften. Een woord van dank aan de gulle gevers is op zijn plaats. Kijkend naar de toekomst zien we ons echter gesteld voor de vraag… Hoe genereren we meer opbrengsten?

Klik hier voor o.a. het complete jaarverslag van de stichting.

Robert Schellekens, penningmeester.

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana