Bestuurszaken en voortbestaan stichting

Begin 2015  gaven secretaris Frans Geurts en penningmeester Robert Schellekens tijdens onze eerste bestuursvergadering van het jaar aan te willen stoppen met hun functie bij de stichting Warmte voor de Kinderen. Een hele klap voor de stichting, die het voortbestaan ervan nadrukkelijk in gevaar bracht.

Aangezien de stichting nog steeds zoekende was naar een structuur om ook in de toekomst haar doelstellingen te kunnen nastreven middels eigen fondswerving,  betekende het vertrek van Frans en Robert dat ondergetekende nog als enige voor de taak stond om hieraan richting te geven. Als eerste heb ik de leden van het management team (MT) van Rensa op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en hen gevraagd of zij achter de doelstellingen van de stichting Warmte voor de Kinderen bleven staan.

Na enige tijd kwam vanuit het MT weliswaar een “groen licht”, die het voortbestaan van stichting Warmte voor de Kinderen zou waarborgen, echter aan de bijbehorende voorwaarde (fusie met een andere stichting) kon niet worden voldaan. De recentelijke toetreding van Eggo Boer  (tevens bestuurslid van de stichting Hulp aan Roemenië Doetinchem!) als penningmeester van stichting Warmte voor de Kinderen bracht uitkomst. Nadat ook Tom Visser toetrad tot het bestuur, kregen we de volledige medewerking van Rensa en lijkt de toekomst van de stichting Warmte voor de Kinderen gewaarborgd!

In de loop van 2015 had ik inmiddels contact gezocht met Monic Rootinck en Tessa Helmink, met het verzoek zich te willen inzetten voor fondswerving ten bate van de stichting Warmte voor de Kinderen. Beide dames (gezegend met een flinke portie positieve energie en een groot netwerk in de Achterhoek) hebben hun medewerking toegezegd en begin 2016 willen we samen met alle ambassadeurs van onze stichting een plan opstellen om (jaarlijkse) acties voor fondswerving uit te zetten.

2015 was derhalve een moeilijk jaar voor de stichting Warmte voor de Kinderen, maar ook één met een happy end. Naast de hierboven genoemde beslommeringen hebben we ook nog vele dingen kunnen realiseren. We hebben uitstekend samengewerkt met een aantal andere stichtingen en daarbij ook nog eens een tweetal projecten kunnen realiseren! Zie hierover andere verslagen op onze website.

Ik wil graag dit verslag graag beëindigen met een groot woord van dank aan Frans Geurts, al vanaf de oprichting van de stichting bestuurslid, en Robert Schellekens voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren: Frans en Robert, bedankt voor jullie goede werk!

Willem Siebelink,

 

voorzitter stichting Warmte voor de Kinderen

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana