Even voorstellen: Sandra Romp

Sinds ongeveer een jaar schuif ik aan bij stichting Warmte voor de Kinderen. Dit is een stichting die zich inzet voor mensen waarbij het niet vanzelfsprekend is om de luxe van verwarming, warmwater e.d. te hebben zoals wij in Nederland.

Mij is gevraagd bij de vergaderingen aanwezig te zijn en daarvan een verslag te maken. Dit is erg leuk om te doen. Ik wist niet dat de mensen die hier hun kostbare tijd insteken daar zo gedreven in zijn. En ik zie ook dat er heel goed werk gedaan wordt en dat er ook echt resultaat wordt geboekt. Dit moet natuurlijk allemaal gerealiseerd worden en het liefst met zo min mogelijk geld. Aangezien Rensa een groothandel is in verwarming en ventilatie kunnen wij daar natuurlijk veel in doen. Maar ook sponoren zijn er nodig om deze projecten tot een succes te maken.

Vanuit stichting Warmte voor de Kinderen is inmiddels ook het samenwerkingsverband Achterhoek Balkan opgericht. Daarbij sluiten verschillende mensen aan die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en mensen in vooral de Balkan te helpen die het gewoon niet zo goed hebben als wij. Doordat we bij elkaar gaan zitten kunnen we elkaar helpen om zo de wensen die er zijn te realiseren. Dit kan zijn op gebied van spullen, vervoer en noem maar op! Ook voor dit jaar staan er mooie projecten op de agenda en ik hoop dat deze allemaal gerealiseerd kunnen worden!


Sandra Romp
Notulist Warmte voor de Kinderen

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana