Gift van 1.000 euro van Technische Groothandels Federatie

De TGF heeft aan de Stichting Warmte voor de Kinderen een bedrag van € 1.000,00 gedoneerd ten bate van het werk van de stichting. De TGF is de overkoepelende branche organisatie van... groothandelaren in verwarming en sanitair in Nederland. Tijdens het 75-jarig jubileumfeest van de TGF zijn er twee goede doelen gekozen voor een donatie. Eén van de donaties betrof dus onze stichting en we bedanken dan ook de TGF voor zijn bijdrage aan het werk van de stichting. Het bedrag werd middels een symbolische cheque door de voorzitter van de TGF, dhr. Gert Visch, overhandigd aan Peter Peek voorzitter van Stichting Warmte voor de Kinderen. De andere donatie van € 1.000,00 ging naar Stichting Parc Spelderholt. Stichting Parc Spelderholt richt zich vanuit het ‘Proeftuinmodel’ op het ontwikkelen en vergroten van de integratiemogelijkheden van mensen met een functiebeperking in onze samenleving als volwaardig burger. Mensen met een functiebeperking leven voor het merendeel in een situatie van waaruit het normaal burgerschap niet realiseerbaar is. Zo heeft de wachtlijstproblematiek in hoge mate te maken met verouderde institutionele gedragspatroon in onze samenleving. Dit betekent dat mensen met een functiebeperking (kortdurend, langdurend of chronisch) nog steeds een moeizame weg hebben te gaan voordat zij geholpen worden, op een manier die zij wensen en die bij hen past in de huidige tijd. In de proeftuin Parc Spelderholt zijn bij het zoeken naar de juiste ondersteuning de mogelijkheden van een ieder, het uitgangspunt. Zonder het overweldigende enthousiasme en hulp van studenten en vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn. Meer informatie hierover is te vinden op genoemd internetadres. De TGF heeft hiermee een mooie bijdrage geleverd aan twee goede doelen die het juist moeten hebben van giften om het werk waar mee ze bezig zijn te kunnen uitvoeren.

(2005)

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana