In 2005 wordt nieuw project gestart!

Nu het vierde project is afgerond zal er in 2005 opnieuw een project worden gestart. Inmiddels zijn in Timisoara nieuwe gesprekken gevoerd met de gemeente. Zij zullen een aantal scholen selecteren die moeten worden voorzien van een moderne cv installatie. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol omdat zij de vergunning moeten afgeven voor de installatie van een cv installatie. Ook zal er medewerking van de gemeente nodig zijn bij het aanleggen van een gasleiding. Ook nu is het de bedoeling een lagere school te voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie.

(2004)

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana