Peter Peek draagt voorzittershamer over aan Willem Siebelink.

Vanaf oktober 2012 heeft de stichting Warmte voor de Kinderen een nieuwe voorzitter: Willem Siebelink. Willem neemt het stokje over van de "geestelijke vader" van de stichting, ...Peter Peek. Peter heeft een functie buiten de Rensa organisatie aanvaard en na goed overleg met de overige bestuursleden, Frans Geurts en Robert Schellekens, neemt Willem de voorzittershamer van Peter over. Voor Willem was het essentieel dat Peter, als lid van het comité van aanbeveling en Roemenië-kenner bij uitstek, nauw bij de stichting verbonden bleef.

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana