Slim doneren aan goed doel?  

Lezersvraag beantwoord door Regina de Valk in de Telegraaf op 16 juni 2014

Vraag:

Ik geef regelmatig geld aan goede doelen. Dat zijn geen grote bedragen zodat het wat overdreven is dit vast te laten leggen in een notariële akte, maar ik kom vaak net niet aan de drempel voor belastingaftrek. Dat was toch makkelijker geworden voor periodieke giften?

Antwoord:

Inderdaad. U hoeft daarvoor niet meer naar een notaris, maar u kunt van de website van de Belastingdienst de ’overeenkomst periodieke gift’ downloaden. Die ziet er ingewikkelder uit dan hij is. De overeenkomst komt namelijk in tweevoud uit uw printer.

Eigenlijk hoeft u niet veel meer te doen dan uw naam en gegevens in te voeren, de hoogte van de gift en de naam van het goede doel. U stuurt de twee overeenkomsten naar het goede doel. Zij vullen de overeenkomst verder in en sturen u één exemplaar terug. Daarna kunt u uw gift geheel aftrekken, zonder dat u nog rekening hoeft te houden met een drempelbedrag.

ANBI

Er worden natuurlijk wel eisen aan het goede doel gesteld. Het moet bijvoorbeeld erkend zijn als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ook giften aan verenigingen die niet zo’n ANBI-status hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn.

Noot: wellicht ten overvloede, maar de stichting Warmte voor de kinderen heeft al jaren de ANBI status

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana