Terugblik op jubileumjaar 2013

In het jubileumjaar 2013 meende het bestuur er goed aan te doen de stichting nieuw leven in te blazen. Tot nog toe werd er elk jaar wel een project gevonden, waarmee voldaan werd aan het nobele doel, maar om deze doelstelling te kunnen blijven volhouden, zijn er gelden nodig. En daarvoor moet je aan fondsenwerving doen. De pot raakte leeg en hoe bereik je dan mensen die de stichting een ‘warm’ hart toedragen? Er moest iets gebeuren en dan stuit je al snel op je naamsbekendheid.

Treedt de stichting voldoende naar buiten en hoe treedt de stichting naar buiten? In deze tijd van vooral digitale informatievoorziening kijk je dan in eerste instantie naar je website. Die moest verbeterd worden, wat inmiddels gerealiseerd is. Vervolgens is er onder de bezielende leiding van onze voorzitter een facebook-account aangemaakt, welke al vele ‘likes’ heeft opgeleverd. Dan stel je je de vraag hoe je mensen kunt binden aan de stichting. Een flyer met antwoordkaart biedt mogelijk een oplossing. Geef de mensen de mogelijkheid om aan te geven hoeveel ze willen schenken en ook hoe vaak. Hiertoe is het incassocontract met de Rabo Bank vernieuwd. Ook onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt vermeld op de site met een link naar de belastingdienst voor uitleg over de fiscale aftrekbaarheid. En de contacten met de Commissie van Aanbeveling worden aangehaald, waarmee het netwerk verder wordt uitgebreid.

Inmiddels hebben zowel Rensa BV, dat in 2013 zijn 60-jarig jubileum vierde, als diens medewerkers zich ruimhartig getoond, waarvoor dank. Hun steun en betrokkenheid is van grote waarde voor de stichting en leverde volgens de jaarrekening 2013 een opbrengst uit giften op van € 7.419, waaruit het project in Vistea de Sus gefinancierd kon worden. Nu is het tijd om de boer op te gaan en gelden voor ons doel te innen. Gelden die bijna volledig naar de projecten zullen gaan met een minimum aan bijkomende kosten en een maximum aan transparantie. Bekijkt u onze website, wees bewust van uw omgevings-temperatuur en denk dan aan de kinderen in onverwarmde klaslokaaltjes in Roemenië. Wij vinden het project en houden u op de hoogte.

 
Robert Schellekens

penningmeester

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana