Het officiële correspondentie-adres van de stichting is:

Stichting Warmte voor de Kinderen
p/a Wildenborch 115
7006 HM  Doetinchem

E-mail: bestuur@warmtevoordekinderen.nl

Bankrelatie            : Rabobank Graafschap
IBAN nr.                  : NL78RABO0370015142 
BIC                          : RABONL2U

Kamer van Koophandel nr. 41052477

Fiscaal nummer: 8160.69.049
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana