Het officiële correspondentie-adres van de stichting is:

Stichting Warmte voor de Kinderen
p/a Postbus 224
7000 AE  Doetinchem

Telefoon: +31 6 20417643
E-mail: info@warmtevoordekinderen.nl

Bankrelatie            : Rabobank Graafschap
IBAN nr.                  : NL78RABO0370015142 
BIC                          : RABONL2U

Kamer van Koophandel nr. 41052477

Fiscaal nummer: 8160.69.049
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)