Projecten

Weer een project in Roemenie opgeleverd

Weer een project in Roemenie opgeleverd LAND  |  Roemenie
PLAATS  |  Sinandrei
JAAR  |  2005

Weer een project in Roemenie opgeleverd

Het is al een tijdje geleden dat er nieuws was van de activiteiten van de Stichting Warmte voor de Kinderen. Wat niet wil zeggen dat er geen activiteiten plaats vonden, integendeel!

Begin dit jaar al zijn er nieuwe plannen gemaakt voor een nieuw project. In een klein dorp in Roemenië, Sinandrei wonen ca. 2.500 mensen en staat een lagere school uit ca. 1900. Op deze basisschool komen kinderen uit de hele regio onderwijs volgen. Het is een grote school met 25 klaslokalen en een aparte gymzaal. De laatste 50 (!) jaar is er aan deze school nauwelijks of geen onderhoud gepleegd. De ramen zijn deels kapot en sluiten niet goed. Er is een vorm van verwarming die bestaat uit zelfgemaakte potkachels of de tegelkachels die we zo goed kennen uit eerdere projecten. Alles wordt op hout gestookt wat in de winter leidt tot zware stank in de klas en door de slechte staat een niet toereikende warmte in de klassen. In plaats van een schoolproject te doen in Timisoara heeft het bestuur van de Stichting voor deze school gekozen omdat deze school onderwijs biedt aan het dorp Sinandrei en andere dorpen in de omgeving én omdat de lokale overheid alle medewerking verleende en zeer nauw betrokken was bij dit project, natuurlijk ook in hun eigen belang!

Na verschillende offertes te hebben aangevraagd is er uiteindelijk gekozen voor een installateur en is er een begroting opgesteld. Er moest een transmissie berekening gemaakt worden. De fa. Rentema, een adviesbureau uit Didam heeft deze geheel kostenloos gemaakt! Op grond hiervan kon er een materiaalstaat worden gemaakt welke aan de installateur ter beschikking werd gesteld. Na overleg werd besloten om een installatie te maken met 7 cv ketels en een boiler voor de warmwatervoorziening van de douches in de gymzaal. De cv ketels werden in 2 cascadegroepen gepland van drie ketels voor het hoofdgebouw, de gymzaal werd voorzien met een aparte cv ketel en een boiler. De cv ketels en de boiler zijn door de fa. Viessmann gedoneerd! Deze fabrikant van cv ketels doneert jaarlijks een behoorlijk bedrag aan goede doelen en toen zij hoorden dat er Viessmann ketels in zouden komen hebben ze spontaan toegezegd deze te zullen doneren! Een prachtige gift natuurlijk!

Tijdens de schoolvakantie is er een aanvang genomen met de installatie en eind september was de installatie klaar. Op 8 oktober 2005 is de installatie officieel in gebruik genomen. Van het stichtingsbestuur waren ondergetekende en de secretaris – dhr. Frans Geurts – aanwezig om deze officiële ingebruikname bij te wonen. Dat ging zoals te doen gebruikelijk gepaard met toespraken en dankwoorden. Vele kinderen waren daarbij aanwezig. De burgervader zelf was erbij evenals de hele gemeenteraad, het schoolbestuur en zelfs afgevaardigden van lokale politieke partijen (zieltjes winnen?) Enfin, de burgermeester vertelde in zijn speech hoe beschaamd hij zich voelde dat er 50 jaar niets aan “zijn” school was gedaan. Hij heeft toen het besluit genomen alle kozijnen van de school te vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas en de vloeren van verschillende lokalen te renoveren. Wat we al vaker gezien hadden; ons initiatief leidde tot een totale renovatie van de school! Na alle formaliteiten werden we uitgenodigd voor een buffet met alle genodigden en traditionele Roemeense folklore dansers en muziek.

Maguri

In 2003 hebben we in het kader van het 50 jarig bestaan van Rensa een school voorzien van verwarming in een zigeunerdorp 70 km ten oosten van Timisoara. Omdat we benieuwd waren hoe die er nu bij stond zijn we ook daar naar toe gegaan. Wat bleek? De cv installatie was nog volledig in tact en zelfs uitgebreid. In die tijd was al voorzien dat er een verdieping op de school zou worden gebouwd en de installatie is destijds zo uitgelegd dat de capaciteit ook voor de uitbreiding voldoende zou zijn. Welnu er zijn drie lokalen bijgekomen en voorzien van radiatoren. Ook dient de school nu als een soort van dorpshuis. Er worden bijeenkomsten georganiseerd en er worden zelfs televisie avonden voor de dorpelingen!! Mooi om te zien dat men dankzij het werk van de Stichting en de vele giften werkelijk plezier heeft van de aangebrachte voorzieningen.

Weer een project in Roemenie opgeleverd Weer een project in Roemenie opgeleverd
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana