Projecten

Zonnecollectoren voor kindertehuizen

Zonnecollectoren voor kindertehuizen LAND  |  Roemenie
PLAATS  |  Timisoara
JAAR  |  2018

Zonnecollectoren voor kindertehuizen

De stichting Warmte voor de kinderen en de stichting Hulp aan Roemenië  werken samen binnen het Samenwerkingsverband Achterhoek-Balkan aan projecten in o.a. Roemenië en Bosnië. De samenwerking behelst o.a. gezamenlijke inkoop, transport , installatie activiteiten ter plaatse.

In het kader van deze samenwerking werd het project Zonnecollectoren opgestart en uitgevoerd. Het project wordt uitgevoerd in Timisoara (Roemenië) bij de kindertehuizen For Help en Otniël.

Kindertehuis Otniël

Dit kindertehuis aan de rand van Timisoara wordt gerund door de familie Stan. In dit tehuis is ruimte voor 26 kansarme kinderen. Zij worden opgenomen en begeleid van binnenkomst (sommige vanaf 4 jarige leeftijd) tot het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Naast het bieden van een warm thuis en gezonde voeding wordt ook aandacht besteed aan o.a. opleiding en sport. Echter n.a.v. verscherpte EEG regels (o.a. maximalisering van aantal kinderen per geboden woonoppervlakte), wordt nu nog plaats geboden aan 13 kinderen. Bijvoorbeeld is het gebruik van stapelbedden is niet meer toegestaan!!  Jammer voor de plekken van de overige 13 kinderen!


Een deel van de kinderen aan het ontbijt

Tevens dient dit kindertehuis als sociaal vangnet voor kansarme oudere mensen met sociaal/maatschappelijke problemen. Zo wordt er in dringende gevallen noodhulp verleend in de vorm van verstrekking van kleding / voedsel als het b.v. helpen van het schrijven van een brief naar een officiële instantie.

Kinder-opvangtehuis "For Help"

Dit tehuis ligt in een volksbuurt van Timisoara en legt zich toe op de opvang van straatkinderen die niet naar school gaan. Deze kinderen worden aangesproken en hun wordt aangeboden: Als jullie de lagere school bezoeken kun je bij ons een middagmaaltijd krijgen, hulp bij het huiswerk, sport, spel, computerles, aanleren van sociale vaardigheden en indien nodig, kleding en schoeisel. Ook wordt na de lagere school vervolgopleiding aangeboden.  Op dit moment doen 35 kinderen mee aan dit project.


Een deel van de kinderen bezig met het huiswerk

Tevens is er ruimte voor crisisopvang van moeder met kind(eren) en wonen er derhalve in het tehuis permanent 2 tot 4 kinderen.

Het project

Tijdens de bezoeken aan deze tehuizen werd duidelijk dat een deel van de exploitatiekosten moest worden besteed aan verwarming en warm water behoefte (douchen etc.) Besloten werd bij deze 2 tehuizen zonnecollectoren te installeren met warmwaterboilers. Deze installaties kunnen warm water leveren zowel voor de keuken en badkamer, als aangesloten worden op de verwarmingsinstallatie

De afspraken

Gezien de ingangen die stichting Warmte voor de Kinderen heeft in de wereld van verwarming cq zonnecollectoren wordt afgesproken dat stichting Warmte voor de Kinderen de aanschaf van de materialen voor zijn rekening neemt. Stichting Hulp aan Roemenië heeft een groep vaste vrijwilligers die als klusgroep reeds meerdere installatie-projecten in de diverse tehuizen heeft uitgevoerd. Er wordt afgesproken dat stichting Hulp aan Roemenië het installeren verzorgt, samen met een lokale Roemeense installateur  i.v.m. verplichte officiële goedkeuring van overheidswege. Het vervoer van de materialen wordt in het kader van samenwerkingsverband Achterhoek-Balkan weer verzorgd door de vaste expediteur, de firma Hoftijzer uit Lochem, die hiervoor  2 keer per jaar een gratis transport (90 kuub!!) naar Roemenië verzorgt.

De uitvoering

Stichting Warmte voor de Kinderen gaat binnen hun netwerk op zoek naar de materialen. Bij het bedrijf Citrin vinden zij zowel een zeer gunstige prijs als een keurige technische beschrijving van de te leveren materialen en de installatie daarvan. De installaties worden besteld en in november2017 geleverd in Doetinchem. Met de ‘Kerstvracht’ van december ’17 werden de materialen verscheept naar Timisoara en keurig afgeleverd bij het Kindertehuis Otniël en daar opgeslagen.


Het laden van één van de boilers.

Stichting Hulp aan Roemenië gaat op zoek naar de juiste mensen voor de installatie. Zij vinden het bedrijf GEAS Energiewacht bereid een ter zake kundige monteur gratis ter beschikking te stellen, inclusief gebruikmaking van hun monteurs-bus en gereedschappen. Samen met een vrijwilliger van stichting Hulp aan Roemenië , een plaatselijke vrijwilliger in Timisoara en een installateur uit Timisoara zal de klus geklaard worden .

De installatie

Op 3 juni vertrekken de vrijwilligers vanuit Doetinchem en op 4 juni wordt met de klus begonnen. Eerst wordt kennisgemaakt met de plaatselijke installateur en de Roemeense vrijwilliger. De materialen worden uitgepakt en over de 2 locaties verdeeld. Het werk wordt voortvarend aangepakt, maar al gauw blijkt dat de ‘Roemeense wetten’ nog steeds gelden, maar weinig gaat zoals tevoren gepland! Met de opgedane ervaring bij eerdere klussen in Roemenië wordt daarom overgeschakeld op de instelling : als het niet kan zoals het moet, moet het maar zo het kan !


De collectoren strak op het dak !

Plannen worden bijgesteld, aanvullende materialen gekocht bij onze vaste leverancier Uniprest te Timisoara en we verliezen zeker een volle dag aan de Roemeense autoriteiten. De installatie mag alleen door een Roemeense inspecteur met Glycol gevuld worden en ettelijke stempels zijn noodzakelijk voor de goedkeuring. Waarna ook nog eens een nota gepresenteerd wordt. Lijdzaam moeten we dit aanzien, maar gelukkig volgt dan toch de goedkeuring en de eerste installatie (Otniël) wordt ‘rijklaar’ overgedragen.

Ook bij de werkzaamheden tijdens de installatie bij het kinderopvangtehuis For Help doen zich de nodige problemen voor. E.e.a. resulteert in het afbreken van de werkzaamheden door de vrijwilligers uit Doetinchem :  de terugreis moet worden aanvaard want op maandag wachten de eigen verplichtingen thuis  weer. Het afwerken van het project For Help wordt overgedragen aan de Roemeense vrijwilliger met de plaatselijke installateur.


De installatie binnen goedgekeurd !

Tevens werden de werkzaamheden uitgebreid met het leveren, installeren en integreren van een diepte grondwaterpomp. Een week later komt het bericht dat ook de installatie bij For Help officieel is goedgekeurd  en wordt de installatie door onze plaatselijke coördinatrice mevrouw Gollnick overgedragen. Ook hier wordt de nieuwe installatie zowel aangewend voor het leveren van warm water als voor de ondersteuning van de centrale verwarming.

Met dank aan alle sponsoren en vrijwilligers kunnen we vaststellen dat weer een nuttig en goed werkend project is afgesloten, waarvan de resultaten ten goede komen aan de opvang van de kinderen in deze tehuizen. Letterlijk en figuurlijk in dit geval WARMTE VOOR DE KINDEREN!

Eggo Boer.

Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen Zonnecollectoren voor kindertehuizen
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana