Bestuur weer compleet!

Na het tragisch overlijden van ons bestuurslid van Tom Visser, nu alweer bijna een jaar geleden, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden om deze leegte op te vullen. Gelukkig hebben we Hans Bulten en Sjaak Steller (beide oud-collega's van Tom!) bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur van stichting Warmte voor de Kinderen. Daarnaast hebben we Sandra Romp, voorheen al notuliste voor onze stichting, bereid gevonden om de rol van secretaris voor haar rekening te nemen.

Inmiddels hebben onze nieuwe bestuursleden zich al van hun beste kant laten zien en hebben we als nieuwe bestuur het project Bocsa (verwarming in een gezinsvervangende tehuis in Roemenië) opgestart dat we in 2021 hopen te realiseren.

Ik wens Sandra, Hans en Sjaak heel veel succes en genoegdoening toe voor hopelijk een hele lange tijd!

 

 

Sjaak Steller
bestuurslid

 Sandra Romp
secretaris

        Hans Bulten
          bestuurslid

 

Willem Siebelink, voorzitter.

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana