Samenwerking met andere organisaties

Sinds mijn aantreden als voorzitter van de stichting Warmte voor de Kinderen heb ik telkens de samenwerking gezocht met andere stichtingen en organisaties met dezelfde:

 • doelgroep (kinderen)
 • regio waar men actief is (zuid oost Europa)
 • herkomst (Achterhoek)
 • grondbeginselen (uitsluitend vrijwilligers, geen betaalde krachten)

Hieruit zijn contacten geboren met de stichting Hulp aan Roemenië Doetinchem (o.a. Eggo Boer en de recent overleden Cock Stap) en een groep politiemensen (o.a. Hans Braafhart), die onder de naam Hulp Roemenië jaarlijks een project met sanitair in scholen uitvoert.

Voeg daarbij het feit dat de stichting Hulp aan Roemenië Doetinchem nadrukkelijk verbonden is aan de Stiftung Hilfe für Kinder (een Duitse stichting o.l.v. ereburger  van Timisoara, mevrouw Mechteld Göllnick) en je kunt spreken van een mooie (internationale) samenwerking. Deze vorm van samenwerking willen we nog verder uitbreiden,  want samen zijn we vele malen sterker dan alleen. Eind december 2015 hebben we een eerste aftrap gegeven, waarbij naast de hierboven genoemde organisaties ook Schoebox4RO van Frank Niesink was aangeschoven. Na een zeer positief gesprek hebben we besloten om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Samenwerking is namelijk hard nodig! Je kunt namelijk niet zomaar een zak met geld naar zuidoost  Europa sturen en denken dat het dan wel goed komt… Je hebt zowel mensen ter plekke als mensen uit de Achterhoek nodig om ervoor te zorgen dat een project met succes wordt uitgevoerd en de bestemming krijgt en houdt waarvoor het bedoeld is.

De samenwerkende organisaties zijn van plan een convenant te ondertekenen, waarbij zij zich bereid verklaren op het gebied van o.a.:

 • gebruik maken van elkaars netwerken in zuidoost Europa
 • transport
 • werven van sponsors
 • uitwisseling van gevraagde/benodigde goederen
 • uitwisseling van kennis en ervaring
 • beoordeling van gevraagde en/of voorgenomen projecten
 • helpen bij en/of optimaliseren van gebruik van social media

We zijn nog op zoek naar een goede naam voor ons samenwerkingsverband. Heb je nog suggesties? Stuur dan een email naar info@warmtevoordekinderen.nl en maak kans op een leuke attentie!

 

Willem Siebelink,

Voorzitter stichting Warmte voor de Kinderen

Menu
 • Nederlands
 • English
 • Romana