Samenwerking in Roemenie

De stichting Warmte voor de Kinderen werkt in en rond de stad Timisoara aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in tehuizen en straatkinderen.
Wij werken nauw samen met mevrouw Mechtild Gollnick, coördinator van de Duitse stichting Hilfe für Kinder en met Gusti Iuga, Baptisten pastor en coördinator van de Roemeense Asociatie Priscila in het dorp Bencec de Jos.
Al onze projecten lopen in principe over mevrouw Gollnick, zij adviseert ons, beheert onze financiën aldaar en controleert de besteding van de gelden en de duurzaamheid ende uitvoering van de projecten.

De beschrijving uit de website van Hilfe für Kinder over de organisatie van mevrouw Gollnick:

HILFE FÜR KINDER (www.hilfe-fuer-kinder.de)

De stichting "Hilfe für Kinder" Heinsberg is een geregistreerde Duitse vereniging, die donatiebewijzen kan uitgeven en werd opgericht in 1996. Mechtild Gollnick werkt als vertegenwoordiger van de vereniging in Temesvar.
De vereniging wordt uitsluitend gefinancierd door particuliere giften, b.v. uit Duitsland en Nederland, bijvoorbeeld van bedrijven, verenigingen, parochies, scholen, kleuterscholen en veel particulieren.
De taken:

1. Verbetering van de situatie voor kinderen en jongeren in tehuizen en kinderklinieken in het district Timisoara en voor straat- en Roma-kinderen.
2. Opleidingshulp voor behoeftige kinderen en jongeren (schoolgeld, schoolbenodigdheden, reis- of kostschoolkosten voor leerlingen, studiebeurzen voor studenten)
3. Financiële hulp aan gezinnen in nood door regelmatige maandelijkse sponsoring of door individuele steun voor voedsel, schoolbenodigdheden, kleding en brandhout voor de winter, bij ernstige ziekte, met Kerstmis en Pasen, enz.

Mevrouw Gollnick is ereburgeres van de stad Timisoara en in het bezit van het Bundesverdienstkreuz van Nordrhein-Westfalen.

Proscila Asociation (https://asociatiapriscila.ro)

Deze Roemeense NGO wordt gerund door Gusti Iuga en zijn vrouw Flori Iuga. Zij runnen o.a. het sociaal centrum annex kinderopvangtehuis in Bencec de Jos, de woning voor begeleid wonen in Timisoara en hebben thuis een eerste crisis opvang voor door ouders verwaarloosde de gedropte kinderen.

Hun werk bestaat uit diverse hulpprogramma’s :
- Kinderopvang, socialisatie ,voeding, educatie, medische zorg en welzijn.
- Opvang van gedropte moeders met kinderen.
- Begeleiding van uit kindertehuizen ontslagen jong volwassenen naar een zelfstandig leven.
- Diverse vormen van noodhulp, zoals nu voor Oekraïne vluchtelingen.
- Sociale ondersteuning van ouderen , thuislozen en analfabeten.
- Evangelisatie en verstrekken van voedsel en kledinghulp.

GUSTI  met één van de aangenomen weeskinderen.

FLORI tijdens het project  ‘Huiswerkbegeleiding’

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana