Nieuw elan voor Stichting Warmte voor de Kinderen!

Gisteravond, 5 juni 2014, is er op initiatief van het bestuur van de Stichting een bijeenkomst georganiseerd waarbij het comité van aanbeveling was uitgenodigd en enkele oud-collega's van Rensa. Aanleiding was het feit dat de Stichting zoekt naar nieuwe mogelijkheden om fondsen te werven en nieuw elan te vinden om in de toekomst de doelen van de Stichting te kunnen realiseren.

Aanwezig waren het voltallige bestuur; Willem Siebelink, Frans Geurts en Robert Schellekens, het comité van aanbeveling; Dick Chargois, Leo ten Have, Peter Peek en van Rensa; Tom Visser en Frank Verheij.

De voorzitter presenteerde de evolutie en de gerealiseerde projecten sinds de oprichting in 2003. Duidelijk was dat na een 'vliegende' start in 2003 nu al enkele jaren de activiteiten op een laag pitje staan door een gebrek aan middelen.
Na de presentatie hebben we gezamenlijk gepraat en ideeën gedeeld hoe we weer met vereende krachten de Stichting nieuw leven in kunnen blazen.

Een van de beslissingen is om het Comité van aanbeveling op te heffen en te gaan werken met ambassadeurs. Verder zal de communicatie (website, digitale nieuwsletter) verbeterd worden waardoor de Stichting en haar doelstellingen bij een veel grotere groep mensen onder de aandacht zal worden gebracht. Er zal een plan gemaakt worden voor het verwerven van fondsen om ervoor te zorgen dat er een blijvende stroom van inkomsten is zodat er ieder jaar minimaal één project kan worden gerealiseerd en ergens in Europa kinderen goede verwarming en sanitaire voorzieningen hebben op school. Want dat is lang niet vanzelfsprekend!!

Ik zou zeggen blijf ons volgen via Facebook of de website!

Dank aan de Gerard Beijer van de Terborgsewijncentrale die ons belangenloos in de gelegenheid stelde de vergaderruimte van het bedrijf met bijbehorende multimedia voorzieningen te gebruiken!

Peter Peek, ambassadeur.
6 juni 2014

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana