Hulp aan vluchtelingen uit Oekraine

Afgelopen maandag 7 maart jl., heeft de stichting vergaderd over de dramatische ontwikkelingen in Oekraïne en unaniem besloten dit jaar geen projecten te realiseren gericht op het verbeteren van het binnenklimaat in bovengenoemde gebouwen gericht op kinderen, maar het geld aan te wenden om diversen instellingen te ondersteunen in o.a. Hongarije en Roemenië bij het opvangen van vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne.  Wij maken gebruik van betrouwbare bestaande contacten van andere stichtingen uit voornamelijk de Achterhoek, maar ook ngo’s (=niet-gouvernementele organisatie, welke zich richten op een verondersteld maatschappelijk belang, een organisaties welke losstaat van de overheid; bron Wikipedia) uit onder andere Roemenië.

Enkele van onze bekende contacten waar ook de afgelopen jaren gezamenlijk projecten mee zijn uitgevoerd, zoals Hilfe fur Kinder uit Timisoara en stichting Dominika (actief in Hongarije) zijn nu ook actief om mensen in nood aan de grens met Oekraïne te helpen. Doordat zij in de regio actief zijn, zien zij ook welke hulp er daadwerkelijk nodig is. Zo werkt Hilfe fur Kinder uit Timisoara samen met een Roemeense ngo van de familie Gusti Iuga. Deze ngo brengt 1e hulpgoederen naar Oekraïne en neemt mensen in nood mee terug naar Roemenië. Waar zij  organiseren dat deze mensen ook verder kunnen reizen naar bekenden waar zij een onderkomen kunnen vinden. Zo is de familie op onderstaande foto financieel geholpen door de ngo van de familie Gusti Iuga om te kunnen doorreizen naar Berlijn om daar bij bekenden onderdak te krijgen.                                                                      

Op de volgende foto’s die wij kregen van Mechteld Gollnick (directrice van Hilfe fur Kinder, Timisoara) zie je o.a. de heer Gusti Iuga (rechter foto) en medehelpers bij de grens met Oekraïne; die hem bijstaan om zijn nobele werk te ondersteunen. En de lange wachtrijen bij de grens met mensen die vluchten voor oorlog en geweld; er zijn wachttijden tot 3 dagen voordat mensen de grens kunnen passeren.
 

Onze stichting heeft een aanzienlijk geldbedrag geschonken aan de ngo van Gusti Iuga en Hilfe fur Kinder om hun werk te kunnen doen. Voor de stichting Dominika is ook een bedrag toegezegd voor een aankomend hulptransport naar Hongarije.

Om te kunnen blijven ondersteunen en de doelstellingen te realiseren van de stichting “Warmte voor de Kinderen” vragen wij jullie om een vrijwillige bijdrage, of een verhoging van het maandbedrag om ook de nood van deze mensen te verlichten. U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL78RABO0370015142 t.n.v. Stichting Warmte voor de Kinderen o.v.v. "Oekraine". Medewerkers van één van de Rensa bedrijven kunnen maandelijks een deel van hun netto salaris overmaken door een email te sturen naar personeelszaken@rensafamily.company. Vergeet niet om het (gewijzigde) bedrag door te geven!

Het geld wordt heel direct besteed, zeker daar de hulpverleners woonachtig zijn in de streek, betrouwbaar zijn (bestaande contacten!) en weten wat er nodig is om vluchtelingen verder te helpen en te voorzien van de 1e levensbehoeften. Wij zijn jullie op voorhand dankbaar voor de support aan onze stichting en zullen jullie via o.a. Pulse en onze andere sociale mediakanalen op de hoogte houden van onze activiteiten.

Een warme groet namens stichting Warmte voor de Kinderen,


Sjaak Steller (bestuurslid)

Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana